Курс и обучение Финансов анализ и контрол

Обучение по анализ на финансови отчети, финансов анализ, контрол – София.

Цел на програмата:
Програмата Стрентън – Финансов анализ и контрол има за цел да ви осигури разбиране на финансовите отчети, да можете да работите с различни справки, анализи и показатели, така че ефективно да контролирате всеки бизнес и да вземате адекватни решения за управлението му.

Защо обучението е важно
Всеки успешен ръководител ще ви каже, че разбирането на финансите е важно условие за да управлявате ефективно бизнес, фирма или отдел. Голяма част от управленските решения се правят именно на база на анализа на информацията, посочена във финансовите отчети.

Академия Стрентън – интензивен курс и обучение по финансов анализ

Проблемът
По-голямата част от информацията обаче е разбираема само за хора завършили счетоводство или финанси и много често литературата, изписана по тази дисциплина е сложна за разбиране и следване. Така хората биват лишени от възможността да се научат лично и ефективно да контролират дейността на организацията за която работят.

Неразбирането на финансовите показатели и трендове може да доведе до много негативни последствия. Ако не разбирате информацията, посочена във финансовите отчети, справки и анализи, няма да бъдете ефективни и решенията, които взeмате могат значително да затруднят или навредят на функционирането на фирмата. Ако нямате добри познания в тази област можете лесно да изгубите доверието, което вашите мениджъри и колеги са ви гласували и същите могат да започнат да се съмняват във вашите способности на знаещи и можещи хора. Чрез обучението ще избегнете всичко това.

Решението на Стрентън
Обучението на Стрентън ще ви направи компетентни и разбиращи какво означават числата във финансовите отчети и какво стои зад тях. Ще се научите как да контролирате бизнеса, за който работите или притежавате.

  • Така ще можете бързо да се ориентирате в нов бизнес или ситуация. Също така ще придобиете увереност и компетентност при вземане на решения.
  • Ще знаете какво да правите, когато финансовите показатели са негативни, ще разбирате на какво се дължи това и така ще можете да предприемате навременни действия за решаване на възникналите проблеми.
  • Ще можете да осъществявате контрол, за да осигурите финансова сигурност на бизнеса, за който работите или имате.

Академия Стрентън – анализ на финансови отчети, фирмен контрол

След завършване на обучението

  • Ще можете да поемете контрол над дейността на дадена фирма.
  • Ще разбирате какво е текущото състояние на фирмата. И също така ще можете да правите предвиждания за бъдещото й развитие.
  • Ще познавате най-добрите практики за финансов анализ и контрол. По този начин ще осигурите безпроблемно функциониране на фирмата.
  • Ще можете да намирате слабите места във фирмата и да предприемате действия за отстраняването им.
  • Ще научите как да подобрите дейността на фирмата и на различните отдели, работещи в нея.

В обучението са включени много примери, анализи и визуализации, които ще ви дадат по-добро разбиране и които ще можете да използвате директно в практиката.

В програмата са включени теми като:

  • Анализ на финансови отчети
  • Коефициенти за финансов анализ
  • Анализ на приходи и разходи
  • Анализ на продажби
  • Бюджетиране и форкаст

Времетраене на обучението
24 уч. часа /всеки учебен час е по 40 мин./
Продължителността на програмата е три седмици.

Време на провеждане на занятията
1-ви вариант: Събота и неделя – от 9.00 до 12.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
2-ри вариант: Събота и неделя – от 14.00 до 17.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
3-ти вариант: Понеделник, сряда и петък – от 19.00 до 21.30 часа /по 3 уч. часа на ден/.

Цена
590 лв.

Записване
Можете да заявите вашето участие по телефон: +359 887 01 12 01 или по мейл: office@st-strenton.com.
Академия Стрентън Ви очаква!

За да си гарантирате място в следващата група, обадете ни се сега!

Академия Стрентън - Финансов контрол и анализ на финансови отчети