Курс и обучение Продажби

Обучение по продажби и работа с клиенти – София.

Цел на програмата:
Програмата Стрентън – Продажби има за цел да научите принципите, правилата и техниките, за да бъдете успешни в продажбите и в работата си с клиенти.

Защо обучението е важно
Продажбите са основен фактор за това един бизнес да съществува. Продажбите обаче не са приоритет само на хората от търговския отдел, които продават продукти или услуги. Всъщност всички хора продават – труда си, идеите си, или знанията и уменията, които имат.  Затова всеки трябва да има добри знания свързани с продажбите. Това всъщност е едно от най-важните обучения не само за професионален но и за личен успех.

Академия Стрентън – интензивен курс и обучение по продажби

Проблемът
За съжаление, повечето хора така и не получават добро обучение свързано с продажбите. Обучение получават само хората от търговските отдели, като то обаче често пъти е крайно недостатъчно и неефективно.

Без нужните знания и подготовка постоянно ще губите клиенти и няма да реализирате така необходимите ви приходи за покриване на разходите и за реализиране на печалба. Без да познавате принципите на продажбите и работата с клиенти ще имате склонност към подценяване на вашите възможности, идеи и умения и много хора ще се възползват от това.

Решението на Стрентън
Обучението ще ви осигури така нужните знания за успешни продажби и работа с клиенти. Нещо повече, ще ви научи как да продавате своите идеи и твърдо да отстоявате своите позиции.

  • Така ще можете да увеличите продажбите.
  • Ще бъдете уверени в работата си с клиенти. Също така ще научите как успешно да продавате и преговаряте.
  • Ще знаете как да печелите и задържате нови клиенти и как да създавате дългосрочни отношения и партньорства с тях.

Академия Стрентън – техники за успех при продажбите

След завършване на обучението

  • Ще знаете принципите и техниките на успешните продажби.
  • Ще можете да комуникирате с различни типове клиенти и купувачи. Така ще можете ефективно да представяте вашите продукти и услуги.
  • Ще научите принципите за водене на преговори и как да намирате решения изгодни и за двете страни. Така по-лесно ще постигате вашите цели.
  • Ще постигнете отлично ниво на обслужване на клиенти.
  • Ще научите как да намирате нови клиенти и как да управлявате портфолио от вече спечелени клиенти.

В обучението са включени много принципи и техники, които да ви служат безотказно във всяка ситуация с клиенти.

Част от темите включени в обучението са:

  • Профил на успешния търговец
  • Комуникация с различните групи купувачи
  • Техники за продажби
  • Справяне с различни възражения
  • Водене на преговори, обсъждане на цени и различни условия
  • Приключване на продажба
  • Обслужване на клиенти

Времетраене на обучението
8 уч. часа /всеки учебен час е по 40 мин./
Продължителността на програмата е една седмица.

Време на провеждане на занятията
1-ви вариант: Събота и неделя – от 9.00 до 12.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
2-ри вариант: Събота и неделя – от 14.00 до 17.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
3-ти вариант: Понеделник, сряда и петък – от 19.00 до 21.30 часа /по 3 уч. часа на ден/.

Цена
190 лв.

Записване
Можете да заявите вашето участие по телефон: +359 887 01 12 01 или по мейл: office@st-strenton.com.
Академия Стрентън Ви очаква!

За да си гарантирате място в следващата група, обадете ни се сега!

Академия Стрентън - Продажби