Курс и обучение Мениджмънт инструменти

Обучение за ефективни мениджмънт умения – София.

Цел на програмата:
Програмата Стрентън – Мениджмънт инструменти има за цел да ви даде способите, които ефективните мениджъри използват, за да подобрят процесите за които отговарят. Това е обучение и курс за постигане на отлични резултати! Академия Стрентън – обучение мениджмънт техники, курс мениджмънт за висока ефективност – София.

Защо обучението е важно
От мениджъра се изисква да постига резултати. Колгото повече мениджмънт инструменти познавате и използвате, толкова по-бързо и успешно ще постигате вашите цели и резултати. Това са инструменти, чрез които може да се подобри дейността на всеки екип, проект, организация.

Академия Стрентън – интензивен курс и обучение мениджмънт инструменти

Проблемът
Повечето хора така и не получаваме обучение за успешните модели, които много от водещите фирми използват за да подобрят работните си процеси и дейностите в организациите си. Никой не ни обучава за това какво представляват тези модели и как се използват.

Успехът на водещите фирми в значителна степен се дължи на изградената култура на постоянни подобрения и на успешните проекти за тяхното внедряване. Без знанието за успешните модели и инструменти, които водещите фирми и успешните мениджъри използват, се лишаваме от възможността да бъдем високо ефективни като тях и да постигаме изключителни резултати.

Решението на Стрентън
За да можете да променяте и подобрявате процесите за които отговаряте, трябва да научите начините, чрез които това може да се направи. Чрез програмата Стрентън Мениджмънт инструменти ще научите специфичните модели и методи, които успешните мениджъри и организации използват, за да осигурят постоянното усъвършенстване на работните си процеси.

  • Така ще получите предимство пред останалите и ще постигате резултати по-бързо и по-лесно.
  • Ще се превърнете в ефективен мениджър, който не се притеснява да прави промени за да подобрява работните процеси.
  • Ще придобиете един нов начин на мислене в посока изграждане на култура за постоянно въвеждане на подобрения, което в крайна сметка ще доведе до постигането на високи резултати.

Академия Стрентън София – курс мениджмънт инструменти, развиване на ефективни мениджърски умения

След завършване на обучението:

  • Ще знаете най-добрите практики свързани с извършване на подобрения.
  • Ще можете да анализирате процеси и да ги подобрявате.
  • С придобитите знания ще можете да подобрите качеството на вашата работа и на екипа, който ръководите.
  • Ще знаете какви действия да предприемете за да постигнете отлични резултати.
  • Ще заете как да ръководите проект за внедряване на подобрения, така че да бъде успешен.

Обучение мениджмънт инструменти: В обучението са включени много модели, схеми и принципи, които ще ви служат ежедневно в работата ви като мениджър.

Част от темите включени в обучението са:

  • Проджект мениджмънт
  • Лийн, кайзен, канбан
  • Бизнес процеси – анализ и подобряване
  • Оперативен мениджмънт

Времетраене на обучението
16 уч. часа /всеки учебен час е по 40 мин./
Продължителността на програмата е две седмици.

Време на провеждане на занятията
1-ви вариант: Събота и неделя – от 9.00 до 12.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
2-ри вариант: Събота и неделя – от 14.00 до 17.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
3-ти вариант: Понеделник, сряда и петък – от 19.00 до 21.30 часа /по 3 уч. часа на ден/.

Цена
390 лв.

Записване
Можете да заявите вашето участие по телефон: +359 887 01 12 01 или по мейл: office@st-strenton.com.
Академия Стрентън Ви очаква!

За да си гарантирате място в следващата група, обадете ни се сега!

Академия Стрентън - Курс и обучение Мениджмънт инструменти София