Курс и обучение Лидерство и Мениджмънт

Обучение за придобиване на умения по лидерство и мениджмънт – София.

Цел на програмата:
Програмата Стрентън – Лидерство и Мениджмънт е нашата запазена марка и основна програма, която има за цел да ви подготви възможно най-бързо и качествено за лидерска или мениджърска позиция. Това е специално разработена програма за постигане на бързи резултати! Академия Стрентън – ефективен курс и обучение лидерство и мениджмънт – София.

Защо обучението е важно
Добрите лидерски умения са ключов фактор за израстване във всяка организация и нейното успешно управление. Колкото по-добра подготовка имате, толкова по-бързо и лесно ще се случва това. Това са ключовите знания и умения, които трябва да притежава всеки за да ръководи успешно екип, отдел, проект, организация.

Академия Стрентън – интензивен курс и обучение по лидерство и мениджмънт

Проблемът
За съжаление никъде не получаваме качествено обучение, което да ни подготви за лидерски и мениджърски позиции. Повечето обучения предлагат крайно недостатъчни знания, включват само общи приказки, нерелевантни игри без практическо приложение и се водят от хора, някои от които дори не са заемали ръководни позиции и нямат практически опит в тази област. Затова не е учудващо, че проблемите и трудностите с които се сблъскват хората промотирани на ръководни позиции са големи.

Много често хора биват промотирани на ръководни длъжности, заради тяхната добра работа и професионални знания, но тъй като никой не ги подготвя за тези позиции и за трудностите с които ще се сблъскат, хората се учат на база горчив опит, а това често води до грешки, занижаване на резултатите, а понякога и до провали. Също така много хора мислят, че са готови да заемат ръководна позиция и очакат да бъдат повишени, но това така и не се случва. Ако първо не докажете, че можете да се справите и че знаете какво правите, вашите мениджъри няма да ви дадат възможност да ръководите проект и екип.

Решението на Стрентън
За да бъдете готови за ръководна длъжност, трябва да имате нужните умения и начин на мислене. Това именно е което ще получите с програмата на Стрентън Лидерство и Мениджмънт – качествена подготовка за заемане на управленска позиция.

  • Така ще имате възможност за бързо израстване в кариерата.
  • Ще можете спокойно да приемате предизвикателствата и да се справяте с отговорностите като лидер или мениджър и да бъдете успешни на тази позиция.
  • Ще се научите как да сформирате и ръководите ефективно екип и бързо да овладявате всеки проект.

Академия Стрентън София – курс лидерство, подготовка за лидерски и мениджърски позиции

След завършване на обучението:

  • Ще знаете най-добрите практики и ще имате нужните знания за да бъдете успешни като лидер и мениджър.
  • Ще придобиете увереност да водите екип.
  • С придобитите знания ще имате подготовка за да се справяте със задълженията си на ръководител във всяка фирма, отдел, проект и да постигате отлични резултати.
  • Ще знаете откъде да започнете и какво да правите.
  • Ще подобрите организационните и комуникационните си умения за да бъдете високо ефективни в работата си.

Обучение лидерство и мениджмънт: В обучението са включени много модели, принципи, техники и примери, които ще станат неразделна част от вашите лидерски умения и ще ви служат безотказно в практиката.

Част от темите включени в обучението са:

  • Качества и умения на лидера и мениджъра
  • Действия на лидера и мениджъра
  • Сформиране на екип и работа с хора
  • Ефективна комуникация
  • Организация и координация на хора, проекти и процеси

Времетраене на обучението
32 уч. часа /всеки учебен час е по 40 мин./
Продължителността на програмата е един месец.

Време на провеждане на занятията
1-ви вариант: Събота и неделя – от 9.00 до 12.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
2-ри вариант: Събота и неделя – от 14.00 до 17.00 часа /по 4 уч. часа на ден/.
3-ти вариант: Понеделник, сряда и петък – от 19.00 до 21.30 часа /по 3 уч. часа на ден/.

Цена
790 лв.

Записване
Можете да заявите вашето участие по телефон: +359 887 01 12 01 или по мейл: office@st-strenton.com.
Академия Стрентън Ви очаква!

За да си гарантирате място в следващата група, обадете ни се сега!

Академия Стрентън - Курс и обучение Лидерство и мениджмънт София